Kontakt

KÓŇASTAV s.r.o.

Telefón : 035 / 659 30 44
Email: konastav@konastav.sk
Mobil : +421 905 622 863
Fax : 035 / 659 30 44

Adresa firmy

Hlavná 35/43
Veľký Kýr 941 07
Slovenská republika

Kancelária

Pondelok – Piatok 8:00 – 14:00

Firemné údaje

IČO: 36283509
DIČ: 2022147710
IČ-DPH: SK2022147710

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre Odd. Sro. vl. č. 17800/N, deň zápisu 3.3.2006

Číslo účtu: SLSP Šurany 0242166468/0900

Nájdete nás na:

Kontaktné informácie

Vedúci firmy

Pavol Kóňa

konateľ
a riaditeľ spoločnosti

Alžbeta Kóňová

konateľka a vedúca účtovníctva

Dana Malá

mzdy a účtovníctvo

Ing. Pavol Kóňa ml.

príprava stavieb, rozpočtovanie a marketing

Ing. Daniel Kóňa, PhD.

projektová príprava, statika, autorizovaný stavebný inžinier

Kontaktný formulár