Profil

O nás

Profil stavebnej firmy

Stavebná firma KÓŇASTAV s.r.o. bola založená v roku 1993. Od začiatku svojho pôsobenia sa zameriava na kompletnú realizáciu stavieb na kľúč. Firma má vyše 25 ročné skúsenosti s výstavbou rodinných domov, administratívnych a priemyselných stavieb. Za tie roky má za sebou veľký počet úspešne zrealizovaných stavieb od tých najmenších budov po veľké halové priestory. Portfólio firmy je veľmi široké. Okrem výstavby sa firma zaoberá projektovou prípravu stavieb, odborným poradenstvom, kompletným manažovaním stavebného procesu, ďalej rekonštrukciou a modernizáciou existujúcich budov, zemnými prácami, zatepľovaním budov, projektovaním a výsadbou súkromných záhrad.

KóňaStav s. r. o.

KóňaStav s. r. o.

Prečo si vybrať nás?

0
Novostavieb rodinných domov
0
Polyfunkčných stavieb
0
Rekonštrukcií domov, bytov

Naša firma

Prečo stavať s nami

Skúsenosti

Zrealizovali sme vyše 60 novostavieb rodinných domov, 20 polyfunkčných stavieb a hál, vyše 80 rekonštrukcií rodinných domov, bytov...

Zodpovednosť

Výstavba prebieha pod dohľadom príslušného stavbyvedúceho, ktorý dozerá na prípravu a realizáciu prác a zodpovedá za kvalitu ich prevedenia.

Odbornosť

Spolupracujeme so 16 osvedčenými a overenými externými pracovníkmi-živnostníkmi pre práce PSV – klampiari, elektrikári, zámočníci...

Projektová podpora

Komplexné spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie, zapracujeme prípadné zmeny Vášho projektu.

Tradícia

Zamestnávame 40 ľudí v trvalom pracovnom pomere, Väčšina z nich sú kvalifikovaní pracovníci – murári, obkladači, tesári, vodiči a strojníci.

Záruka

Sme hrdí na kvalitu našej práce, preto poskytujeme na všetky naše stavby komplexnú záruku 7 rokov.

Profil spoločnosti

Sídlo spoločnosti

KóňaStav s. r. o.

Stavebná firma dlhodobo spolupracuje so širokou škálou osvedčených subdodávateľov s ktorými je schopná v reálnych termínoch zrealizovať i práce väčšieho rozsahu z hľadiska financií čo možno najkratšom časovom intervale. Zverené stavebné práce a dodávky sú zrealizované na základe osobných požiadaviek svojich zákazníkov. Voľbu materiálov a výber subdodávok realizujú vždy po odbornej konzultácii a odsúhlasení so svojimi klientmi.

Prioritným cieľom firmy KÓŇASTAV s.r.o. je dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu realizovaných stavieb až po najmenšie detaily a maximálne vyjsť v ústrety svojim klientom. Z tohto dôvodu firma vždy kládla dôležitý dôraz na odbornú zručnosť, prax a profesionalitu svojich pracovníkov, tým pádom aj kvalitu finálnej stavby. V súčasnosti firma zamestnáva 40 interných a približne 20 externých pracovníkov, ktorí dokážu plniť aj tie najnáročnejšie a najzložitejšie stavebné práce. Firma má široké technické a strojové vybavenie, ktoré je potrebné k stavebnej činnosti.

Snahou firmy KÓŇASTAV s.r.o. je spokojnosť svojich klientom, ktorý tieto stavby budú dlhé roky používať, prípadne aby sa vytvorili priaznivé podmienky do budúcnosti pre ďalšiu spoluprácu.

KóňaStav s. r. o.