O nás

Profil stavebnej firmy

Stavebná firma KÓŇASTAV s.r.o. bola založená v roku 1993. Od začiatku svojho pôsobenia sa zameriava na kompletnú realizáciu stavieb na kľúč. Firma má vyše 30 ročné skúsenosti s výstavbou rodinných domov, administratívnych a priemyselných stavieb. Za tie roky má za sebou veľký počet úspešne zrealizovaných stavieb od tých najmenších budov po veľké halové priestory. Portfólio firmy je veľmi široké.

Okrem výstavby sa firma zaoberá projektovou prípravu stavieb, odborným poradenstvom, kompletným manažovaním stavebného procesu, ďalej rekonštrukciou a modernizáciou existujúcich budov, zemnými prácami, zatepľovaním budov, projektovaním a výsadbou súkromných záhrad.

KÓŇASTAV - Rodinné domy a stavby na kľúč
Rodinné domy a stavby na kľúč - Kóňastav
Rodinné domy a stavby na kľúč - Kóňastav

KóňaStav s. r. o.

Prečo si vybrať nás?

KÓŇASTAV - Rodinné domy a stavby na kľúč

Vyše 100

novostavieb rodinných domov

KÓŇASTAV - Rodinné domy a stavby na kľúč

Vyše 50

polyfunkčných budov

KÓŇASTAV - Rodinné domy a stavby na kľúč

Vyše 100

rekonštrukcií domov, bytov

Naša firma

Prečo stavať s nami

KÓŇASTAV - Rodinné domy a stavby na kľúč

Skúsenosti

Zrealizovali sme vyše 100 novostavieb rodinných domov, vyše 50 polyfunkčných stavieb a hál, vyše 100 rekonštrukcií rodinných domov, bytov…

KÓŇASTAV - Rodinné domy a stavby na kľúč

Zodpovednosť

Výstavba prebieha pod dohľadom príslušného stavbyvedúceho, ktorý dozerá na prípravu a realizáciu prác a zodpovedá za kvalitu ich prevedenia.

KÓŇASTAV - Rodinné domy a stavby na kľúč

Odbornosť

Spolupracujeme s vyše 20 osvedčenými a overenými externými pracovníkmi-živnostníkmi pre práce PSV – klampiari, elektrikári, zámočníci…

KÓŇASTAV - Rodinné domy a stavby na kľúč

Projektová podpora

Komplexné spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie, zapracujeme prípadné zmeny Vášho projektu.

KÓŇASTAV - Rodinné domy a stavby na kľúč

Tradícia

Zamestnávame vyše 40 ľudí v trvalom pracovnom pomere, Väčšina z nich sú kvalifikovaní pracovníci – murári, obkladači, tesári, vodiči a strojníci.

KÓŇASTAV - Rodinné domy a stavby na kľúč

Záruka

Sme hrdí na kvalitu našej práce, preto poskytujeme na všetky naše stavby
komplexnú záruku
7 rokov.

KÓŇASTAV - Rodinné domy a stavby na kľúč
Rodinné domy a stavby na kľúč - Kóňastav
Rodinné domy a stavby na kľúč - Kóňastav

Naša stavebná firma stavia domy a budovy v oblasti Nitra a Nové Zámky. Realizácia stavieb všetkého druhu. Od výstavby rodinných domov až po prenájom stavebných strojov. Rodinné domy a stavby na kľúč. Zabezpečenie kompletného stavebného procesu. Rekonštrukcie, modernizácie a ostatné stavebné práce.

Stavebná firma dlhodobo spolupracuje so širokou škálou osvedčených subdodávateľov s ktorými je schopná v reálnych termínoch zrealizovať i práce väčšieho rozsahu z hľadiska financií čo možno najkratšom časovom intervale. Zverené stavebné práce a dodávky sú zrealizované na základe osobných požiadaviek svojich zákazníkov.

Voľbu materiálov a výber subdodávok realizujú vždy po odbornej konzultácii a odsúhlasení so svojimi klientmi.