​+421 905 622 863

​konastav@konastav.sk

​​Hlavná 35, 941 07 Veľký Kýr

​+421 905 622 863

Profil spoločnosti

KóňaStav s. r. o.

Prečo si vybrať nás?

60

Novostavieb rodinných domov

20

Polyfunkcných budov

80

Rekonštrukcií domov, bytov

Naša firma

Prečo stavať s nami

Skúsenosti

Zrealizovali sme vyše 60 novostavieb rodinných domov, 20 polyfunkčných stavieb a hál, vyše 80 rekonštrukcií rodinných domov, bytov...

Zodpovednosť

Výstavba prebieha pod dohľadom príslušného stavbyvedúceho, ktorý dozerá na prípravu a realizáciu prác a zodpovedá za kvalitu ich prevedenia.

Odbornosť

Spolupracujeme so 16 osvedčenými a overenými externými pracovníkmi-živnostníkmi pre práce PSV – klampiari, elektrikári, zámočníci...

Projektová podpora

Komplexné spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie, zapracujeme prípadné zmeny Vášho projektu.

Tradícia

Zamestnávame 40 ľudí v trvalom pracovnom pomere, Väčšina z nich sú kvalifikovaní pracovníci – murári, obkladači, tesári, vodiči a strojníci.

Záruka

Sme hrdí na kvalitu našej práce, preto poskytujeme na všetky naše stavby komplexnú záruku 7 rokov.

Stavebná firma dlhodobo spolupracuje so širokou škálou osvedčených subdodávateľov s ktorými je schopná v reálnych termínoch zrealizovať i práce väčšieho rozsahu z hľadiska financií čo možno najkratšom časovom intervale. Zverené stavebné práce a dodávky sú zrealizované na základe osobných požiadaviek svojich zákazníkov. Voľbu materiálov a výber subdodávok realizujú vždy po odbornej konzultácii a odsúhlasení so svojimi klientmi.