Služby

KóňaStav s. r. o.

Stavebné práce

Stavba rodinných domov na kľúč

Od projektovej prípravy stavby až po kompletnú realizáciu stavebných prác, ktoré naša firma pre Vás zabezpečí od A po Z.

Stavebné práce

Rekonštrukcia a modernizácia

Rekonštrukcia a modernizácia rodinných domov a administratívnych, či hospodárskych budov.

KóňaStav s. r. o.
KóňaStav s. r. o.

Stavebné práce

Administratívne a polyfunkčné budovy

Kompletný návrh, projekt a samotná výstavba administratívnych a polyfunkčných budov.

Čo ponúkame?

Stavebné práce, rekonštrukcie

Stavebné práce a dodávky sú zrealizované na základe osobných požiadaviek našich zákazníkov. Voľbu materiálov a výber subdodávok realizujeme vždy po konzultácii a odsúhlasení investorom. Snahou našej spoločnosti je vychádzať maximálne v ústrety našim klientom tak, aby sa vytvorili priaznivé podmienky pre vzájomne výhodnú spoluprácu aj v budúcnosti.

výstavba rodinných domov na kľúč

výstavba priemyselných stavieb a hál

búracie, výkopové a zemné práce

sprostredkovateľská činnosť voľných živností

zámočnícke
služby

modernizácia rodinných domov

uskutočňovanie jednoduchých stavieb

inžinierske činnosti a technické poradenstvo

prenájom stavebných strojov a mechanizmov

upratovacie
práce

rekonštrukcia hospodárskych budov

nacenenie stavebných prác a rozpočtovanie

spracovanie projektovej dokumentácie stavieb

prenájom motorových vozidiel

zemné práce, úprava a údržba zelene

rekonštrukcia hospodárskych budov

prípravné práce pre stavbu

vypracovanie statikickej analýzi

výroba kovových konštrukcií

vedenie
účtovníctva

Služby

Rodinné domy a stavby na kľúč

Projekty

Stavba rodinných domov na kľúč

Projekty

Rekonštrukcia a modernizácia

Projekty

Administratívne a polyfunkčné budovy