Referencie

2016

Stavby v roku 2016

 • K&K poist. s.r.o. – rekonštrukcia kancelárií, ul. Radlinského, Nitra
 • EUROP AUTOSKLO SK s.r.o. – rekonštrukcia servisu, ul. Bratisavská, Nitra
 • Hagard:Hal a.s. – výstavba prístrešku v areály firmy, ul. Pražská, Nitra
 • LYRA CHOCOLATE s.r.o. – výstavba haly, ul. Konečná, Ivanka pri Nitre
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Kmeťkova, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Ružová, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Krivánska, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Fialková, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Rapatská, Veľké Zálužie
2016
2015

Stavby v roku 2015

 • Jessenius Diagnostické centrum a.s. – rekonštrukcia ordinácií, ul. Špitálska, Nitra
 • Pohostinstvo – rekonštrukcia interiéru, Štefánikova trieda, Nitra
 • ŽNO v Nitre – realizácia chodníkov, ul. Braneckého, Nitra
 • Kompletné búranie budovy, Štefánikova trieda, Nitra
 • Rekonštrukcia vínnej pivnice, Veľký Kýr
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Priezračná, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Ľ. Čuláka
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Novozámocká, Ivanka pri Nitre
 • Rekonštrukcia starej vodárne – Mestský park, Sihoť, Nitra
 • Rodinný dom – zateplenie fasády, rekonštrukcia, ul. Novozámocká, Ivanka pri Nitre
2015
2014

Stavby v roku 2014

 • Hagard:Hal a.s. – realizácia parkovacích plôch a komunikácií v areály firmy, ul. Pražská, Nitra
 • Hagard:Hal a.s. – výstavba prístrešku v areály firmy, ul. Pražská, Nitra
 • Jessenius Diagnostické centrum a.s. – rekonštrukcia kancelárie, ul. Špitálska, Nitra
 • Bonar Geosynthetics, a.s. – výstavba rampovej haly, rekonštrukcia kotolne, realizácia parkoviska a terénne úpravy, ul. Novozámocká, Ivanka pri Nitre
 • Bonar Geosynthetics, a.s. – komletná rekonštrukcia kotoľne, ul. Novozámocká, Ivanka pri Nitre
 • ŽNO v Nitre, rekonštrukcia a zateplenie fasády, Štefánikova trieda, Nitra
 • Aldemar s.r.o. – výstavba kancelárskych priestorov, ul. Hornostavská, Nitra
 • Súkromný kaštieľ – rekonštrukcia suterénu pod kaštieľom, Nitrianska Streda
 • Obecný úrad Branč – realizácia chodníkov a parkovacích plôch, Branč
 • INCAR s.r.o. – výstavba skladovej haly, ul. Vinárska, Lužianky
 • Pálenica Jelšovce s.r.o. – rekonštrukcia skladu, Jelšovce
 • Rodinný dom – rekonštrukcia strechy, zateplenie fasády, ul. Muškátová, Nitra
 • Rodinný dom – zateplenie fasády, úpravy okolo domu, ul. Višňová, Nitr. Hrnčiarovce
 • Rodinný dom – zateplenie fasády, úpravy okolo domu, ul. Za Humnamy, Nitra
 • Rodinný dom – zateplenie fasády, rekonštrukcia, ul. Golianova
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Pod panským lesom, Nitr. Hrnčiarovce
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Lipová, Čechynce
2014
2013

Stavby v roku 2013

 • SOLA Switzerland EU, s.r.o. – II. etapa, výstavba haly a administratívnej budovy, ul. Novozámocká, Ivanka pri Nitre
 • Texiplast a.s. – búracie práce, terénne úpravy, ul. Novozámocká, Ivanka pri Nitre
 • Jessenius Diagnostické centrum a.s. – 2. etapa, magnetická rezonancia, ul. Špitálska, Nitra
 • Pálenica Jelšovce s.r.o. – rekonštrukčné práce, výstavba penziónu, Jelšovce
 • AR SERVIS s.r.o. – dostavba areálu, Bratislavská cesta, Nitra
 • MKP MEDICAL s.r.o. – zateplenie fasády, rekonštrukcia strechy, ul. Výstavná, Nitra
 • Aldemar s.r.o. – výstavba skladovej haly, ul. Hornostavská, Nitra
 • Rodinná chata – kompletná rekonštrukcia, Lefantovce
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Bottova, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, Kynek-Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Plynárenská, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Pod panským lesom, Nitr. Hrnčiarovce
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Priechodná, Nitra
2013
2012

Stavby v roku 2012

 • SOLA Switzerland EU, s.r.o. – I. etapa, výstavba haly a parkoviska, ul. Novozámocká, Ivanka pri Nitre
 • GEKO – výstavba administratívnej budovy, ul. Síkarská, Nitra
 • OC MLYNY – Designum, úprava obchodných priestorov, Štefánikova trieda, Nitra
 • OC MLYNY – Elliza, úprava obchodných priestorov, Štefánikova trieda, Nitra
 • Pálenica Jelšovce s.r.o. – rekonštrukcia suterénu, Jelšovce
 • MKP MEDICAL s.r.o. – rekonštrukcia interiéru, ul. Výstavná, Nitra
  TECHNIA spol. s.r.o. – výstavba skladových priestorov, Komárňanská cesta, Nové Zámky
 • ELMON SK s.r.o. – výstavba sklad priestorov, ul. Sv. Kelemena, Veľký Kýr
 • Hagard:Hall a.s. – výstavba prístrešku v areály firmy, ul. Pražská, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Burgundská, Nitra
 • Rodinný dom – terénne úpravy, ul. Urbancova, Nitra 
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Vinohradnícka, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. W. Kempelena, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Kmeťkova, Nitra
2012
2011

Stavby v roku 2011

 • SOLA Switzerland EU, s.r.o. – rekonštrukcia objektu, ul. Kmeťkova, Nitra
 • Jessenius Diagnostické centrum a.s. – 1. etapa, magnetická rezonancia, ul. Špitálska, Nitra
 • Pálenica Jelšovce s.r.o. – realizácia terás, terénne úpravy, Jelšovce
 • UNIKOV s.r.o. – rekonštrukcia objektu firmy, ul. Lehotská, Nitra
 • Schneider Slovensko – rekonštrukcia strechy, ul. Novozámocká, Nitra
 • KIM Euromédia s.r.o. – rekonštrukcia objektu, Štefánikova trieda, Nitra
 • Kompletná rekonštrukcia bytu, ul. Južná, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, Chmelova dolina, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Urbancova, Nitra
2011
2010

Stavby v roku 2010

 • MUDr. Galvánková – výstavba zdravotného strediska a ambulancie, ul. Pod kalváriou, Nitra
 • Pálenica Jelšovce s.r.o. – rekonštrukcia objektu, Jelšovce
 • Rímskokatolícky kostol – rekonštrukcia, Nitrianska Streda
 • Obecný úrad Dolné Semerovce – rekonštrukcia budovy OÚ, Dolné Semerovce
 • ŽNO v Nitre – rekonštrukcia márnice a cintorína, ul. Braneckého, Nitra
 • ŽNO v Nitre – rekonštrukcia objektu, ul. Pri Synagóge, Nitra
 • SENISA s.r.o. – veľkoobchod záhradkárskych služieb, ul. Farská, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Novozámocká, Ivanka pri Nitre
2010
2009

Stavby v roku 2009

 • Dolcan s.r.o. – rekonštrukcia kancelárií, Štefánikova trieda, Nitra
 • Schneider Slovensko – rekonštrukcia polyfunkčného domu, ul. Novozámocká, Nitra
 • Pomocná škola – kompletná rekonštrukcia, ul. Horná, Komjatice
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Strmá, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Nálepkova, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, Malý Lapáš, Nitriansky Lapáš
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, Poľný Kesov
2009
2008

Stavby v roku 2008

 • BREDA s.r.o. – rekonštrukcia objektu, ul. Cabajská, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Kláštorná ,Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Slnečná, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba dvojdomu na kľúč, Chmelová dolina, Nitra
2008
2007

Stavby v roku 2007

 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Strmá, Nitra
 • Jessenius Diagnostické centrum a.s. – prístavba k objektu, ul. Špitálska, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, Lukov dvor, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, Chmelova dolina, Nitra
2007
2006

Stavby v roku 2006

 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Ĺ. Čuláka, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Sadová, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Poničanova, Nitra
2006
2005

Stavby v roku 2005

 • MITECH Slovakia s.r.o. – výstavba objektu, ul. Jelenecká, Nitr. Hrnčiarovce
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Priechodná, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Monsinora Vágnera, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Dolnočermanská, Nitra
2005
2004

Stavby v roku 2004

 • Rekonštrukcia bytu, ul. Flöglová, Bratislava
  Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Monsinora Vágnera, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, Martinská Dolina, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Doležalova, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, Nový rad, Malý Lapáš
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Ľ. Podjavorinskej, Nitra
2004
2003

Stavby v roku 2003

 • Jessenius Diagnostické centrum a.s. – 1. etapa, magnetická rezonancia, ul. Špitálska, Nitra
 • TBI s.r.o. – výstavba polyfunkčnej budovy, ul. B. Klucha, Močenok
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Jahodová, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Burgundská, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Samova, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. ,Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Kostolná, Nitra
2003
2002

Stavby v roku 2002

 • WOODIRON s.r.o. – výstavba výrobnej haly, ul. Konečná, Ivanka pri Nitre
 • Medis s.r.o. – rekonštrukcia obchodných priestorov, ul. Sv. Beňadika, Nitra
 • Jessenius Diagnostické centrum a.s. – rekonštrukcia ordinácií, ul. Špitálska, Nitra
 • JUDr. Muzika – rekonštrukcia ordinácií, ul. Farská, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Kasalova, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Nálepkova, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Priechodná, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Hanulová, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Ružová, Nitra
2002
2001

Stavby v roku 2001

 • UNION poisťovňa a.s. – rekonštrukcia objektu, Štefánikova trieda, Nitra
 • TIBI s.r.o. – výstavba obchodných priestorov, ul. B. Klucha, Močenok
 • TIBI s.r.o. – výstavba skladových priestorov, ul. B. Klucha, Močenok
 • DM kameň – výstavba výrobnej haly, Tiváň, Veľké Zálužie
 • Farský úrad – kompletná rekonštrukcia, Nitrianska Streda
 • Radový dom – kompletná rekonštrukcia, Bajč
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, Chmelová dolina, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Nitrianska, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, Kolíňany
2001
2000

Stavby v roku 2000

 • KIM Euromédia s.r.o. – prestavba hospodárskych budov, Nitrianska Streda
 • Baťa Slovensko a.s. – rekonštrukcia kancelárskych priestorov, Štefániková trieda, Nitra
 • Schneider Slovensko a.s. – rekonštrukcia obchodných priestorov, ul. Novozámocká, Nitra
 • TIBI s.r.o. – rekonštrukcia obchodných priestorov, ul. Štefánikova trieda, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Domoviny, Horná Kráľová
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Gaštanová, Veľký Kýr
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Veľká Pažiť, Veľký Kýr
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, Martinská dolina, Nitra
2000
1999

Stavby v roku 1999

 • Dolcan s.r.o. – 2. etapa, výstavba polyfunkčného domu, Štefánikova trieda, Nitra
 • BIO obchod – rekonštrukcia objektu, ul. Radlinského, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Červeňová, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Višňová, Nitr. Streda
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Horná, Komjatice
1999
1998

Stavby v roku 1998

 • SLAUKO Nitra, OTÚ Telekomunikácie – rekonštrukcia objektu, Chmeľova dolina ,Nitra
 • Baťa Slovensko a.s. – rekonštrukcia obchodných priestorov, Štefániková trieda, Nitra
 • Moda Nitra – rekonštrukcia obchodných priestorov, ul. Štefánikova trieda, Nitra
 • KIM Euromédia s.r.o. – búranie starého objektu, Štefánikova trieda, Nitra
 • KIM Euromédia s.r.o. – rekonštrukcia rodinného domu, Nitr. Streda
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Pod kalváriou, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Snežienkova, Nitra
1998
1997

Stavby v roku 1997

 • SENISA s.r.o. – rekonštrukcia obchodných priestorov, ul. Farská, Nitra
 • Dolan s.r.o. – 2. etapa, rekonštrukcia objektu,, Štefánikova trieda, Nitra
 • Dolan s.r.o. – rekonštrukcia kancelárskych priestorov, Štefánikova trieda, Nitra
 • TIBI s.r.o. – výstavba kancelárskych priestorov, ul. B. Klucha Močenok
 • Kaštieľ – rekonštrukcia rodinného sídla, Nitrianska Streda
 • Eprolux v.o.s. – rekonštrukcia predajne, Štefánikova trieda, Nitra
 • Rekonštrukcia objektu, Štefánikova trieda, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Farská, Bánovce nad Bebravou
1997
1996

Stavby v roku 1996

 • Tóth Odev – výstavba objektu, ul. Hlavná, Veľký Kýr
 • G+G Gašperan – rekonštrukcia obchodných priestorov, Polygon – Nitra
 • Ametyst s.r.o. – rekonštrukcia poľnohospodárskych objektov, Šurany
 • TERNO a.s. – rekonštrukcia objektu, ul. Štefánikova trieda, Nitra
 • TIBI s.r.o. – rekonštrukcia obchodných priestorov, ul. Štefánikova trieda, Nitra
 • REDY – rekonštrukcia obchodu v RD, Komjatice
 • NRSYS s.r.o. – rekonštrukcia objektu firmy, ul. Dubáková, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Jurkovičova, Nitra
1996
1995

Stavby v roku 1995

 • NISA G+G – rekonštrukcia objektu, ul. Farská, Nitra
 • ELZAR – rekonštrukcia obchodných priestorov, ul. Malá Pažiť, Veľký Kýr
 • Dolan s.r.o. – 1. etapa, rekonštrukcia objektu, Štefánikova trieda, Nitra
 • Kaufmann – rekonštrukcia obchodných priestorov, ul. Drustevná, Komjatice
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Malokýrska, Veľký Kýr
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Inovecká, Nitra
1995
1994

Stavby v roku 1994

 • EDA salón – výstavba objektu, Štefánikova trieda, Nitra
 • Dolan s.r.o. – rekonštrukcia kancelárskych priestorov, Štefánikova trieda, Nitra
 • Chrumky Dvorský s.r.o. – rekonštrukcia výrobných priestorov, ul. Veľká Pažiť, Veľký Kýr
 • Potraviny-Mäso Száraz – výrobňa mäsových výrobkov, ul. Budovateľská, Veľký Kýr
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Drustevná, Komjatice
1994
1993

Stavby v roku 1993

 • Piváreň Tóth – rekonštrukcia objektu, ul. Hlavná, Veľký Kýr
 • Dolan s.r.o. – rekonštrukcia obchodných priestorov, Štefánikova trieda, Nitra
 • Potraviny Kazán – rekonštrukcia obchodných priestorov, ul. Apátska, Veľký Kýr
1993

Poznámka: ďalšie referencie stavieb budú doplnené po ukončení stavebných prác.