Stavby v roku 2023

 • MARKAT, Cabaj-Čápor - prevádzkový objekt
 • ORBIS Nitra – výstavba ambulantných priestorov na kľúč
 • LYRA Chocolate, Ivanka pri Nitre – prístavba výrobnej a skladovej haly, výstavba na kľúč
 • SOLA Switzerland, Ivanka pri Nitre – administratívna budova a skladová hala, výstavba na kľúč
 • Rodinný dom, Vráble - rekonštrukcia na kľúč
 • Rodinný dom, Rišňovce – výmena strechy a rekonštrukcia domu
 • Kultúrny dom, Branč – rekonštrukcia interiéru

Stavby v roku 2022

 • LYRA Chocolate, Ivanka pri Nitre – administratívna budova a výrobná hala, výstavba na kľúč
 • Orbis Nitra Klinika - výstavba ambulantných priestorov na kľúč
 • Rodinný dom, Chmeľová dolina, Nitra-Zobor - stavebné práce, výstavba
 • Rodinný dom, Pod Kalváriou, Nitra – rekonštrukcia, stavebné práce, výstavba
 • Rodinný dom, Lány, Nitra-Párovské Háje - stavebné práce, výstavba
 • Rodinný dom, Jelšová ul. Nitra-Kynek – stavebné práce, výstavba
 • Rodinný dom, Vinohradnícka ul., Veľký Kýr – stavebné práce, výstavba
 • OÚ Veľký Kýr, cintorín – realizácia prístrešku na kľúč

Stavby v roku 2021

 • Unikov, Nitra-Kynek – spevnené plochy, stavebné práce
 • Administratívna budova Hagard:Hal, Pražská ul., Nitra – zateplenie strechy
 • Predajňa ERIO, Nitra-Krškany – spevnené plochy
 • LYRA Chocolate, Ivanka pri Nitre – administratívna budova a výrobná hala, výstavba na kľúč
 • Predajňa MITECH, Nitrianske Hrnčiarovce – spevnené plochy
 • Rodinný dom, Janíkovce - výstavba na kľúč

Stavby v roku 2020

 • ERIO, Nitra-Krškany – rekonštrukcia objektu na kľúč
 • RTG Jessenius, Nitra–Klokočina – stavebné práce na kľúč, stavebné prípravy pre inštaláciu RTG
 • Rodinný dom, Martinská dolina, Nitra - výstavba na kľúč
 • ABM vegetable s.r.o., Ivanka pri Nitre - spevnené plochy a oplotenie
 • Rodinný dom, Ľudovítová - výstavba na kľúč
 • Rodinný dom, ul. Pažiť, Veľký Kýr - výstavba na kľúč
 • Rodinná vila, Strmá ul., Nitra-Zobor - výstavba na kľúč
 • Rodinný dom, Liptovská ul. Nitra-Mikov dvor - výstavba na kľúč

Stavby v roku 2019

 • Rodinný dom, Nálepkova ul., Nitra -Kalvária – rekonštrukcia, stavebné práce, prístavba
 • Rodinný dom, Vinohradnícka ul., Branč – stavebné práce, výstavba
 • Byt, Školská ul., Nitra -Staré mesto – rekonštrukcia bytu
 • RTG Jessenius - Šaľa, Zlaté Moravce, Nitra – stavebné prípravy pre inštaláciu RTG
 • Rodinný dom, Urbancova ul., Nitra–Zobor - stavebné práce, výstavba na kľúč
 • Rodinný dom, Stromová ul., Nitra–Párovské Háje - stavebné práce, výstavba na kľúč
 • Rodinný dom, Kmeťova ul., Nitra–Čermán - stavebné práce, výstavba na kľúč
 • Rodinný dom, Malý Lapáš - stavebné práce, výstavba na kľúč

Stavby v roku 2018

 • Predajňa Hagard:Hal, Pražská ul., Nitra – rekonštrukcia interiéru a strechy
 • Mestský park Nitra - rekonštrukcia domu pre cukrárenskú výrobu
 • Rodinný dom, Martinská dolina, Nitra-Zobor - stavebné práce, výstavba na kľúč
 • Rodinný dom, Hájnická ul. Nitra–Párovské Háje - stavebné práce, výstavba na kľúč
 • Rodinný dom, Pokojná ul., Nitra–Párovské Háje - stavebné práce, výstavba na kľúč
 • Rodinný dom, Jarmočná ul., Nitra–Kalvária - rekonštrukcia na kľúč
 • Chata Krahule– rekonštrukcia, stavebné práce

Stavby v roku 2017

 • Rodinný dom, Nitra-Zobor, Martinská dolina - stavebné práce, výstavba na kľúč
 • Rodinný dom, Nitra-Prameň - stavebné práce, výstavba na kľúč
 • Pálenica Jelšovce – rekonštrukcia terasy na kľúč
 • Vinárstvo VELKEER, Veľký Kýr - oplotenie vinice
 • Administratívna budova Hagard:Hal, Pražská ul., Nitra – rekonštrukcia interiéru
 • Jessenius, Nitra – stavebné prípravy pre inštaláciu magnetickej rezonancie
 • Rekonštrukcia bytového domu, Školská ul., Veľký Kýr - stavebné práce, výstavba na kľúč
 • Mestský park Nitra - rekonštrukcia interiéru starej vodárne, stavebné práce

Stavby v roku 2016

 • K&K poist. s.r.o. – rekonštrukcia kancelárií, ul. Radlinského, Nitra
 • EUROP AUTOSKLO SK s.r.o. – rekonštrukcia servisu, ul. Bratisavská, Nitra
 • Hagard:Hal a.s. – výstavba prístrešku v areály firmy, ul. Pražská, Nitra
 • LYRA CHOCOLATE s.r.o. – výstavba haly, ul. Konečná, Ivanka pri Nitre
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Kmeťkova, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Ružová, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Krivánska, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Fialková, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Rapatská, Veľké Zálužie

Stavby v roku 2015

 • Jessenius Diagnostické centrum a.s. – rekonštrukcia ordinácií, ul. Špitálska, Nitra
 • Pohostinstvo – rekonštrukcia interiéru, Štefánikova trieda, Nitra
 • ŽNO v Nitre – realizácia chodníkov, ul. Braneckého, Nitra
 • Kompletné búranie budovy, Štefánikova trieda, Nitra
 • Rekonštrukcia vínnej pivnice, Veľký Kýr
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Priezračná, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Ľ. Čuláka
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Novozámocká, Ivanka pri Nitre
 • Rekonštrukcia starej vodárne – Mestský park, Sihoť, Nitra
 • Rodinný dom – zateplenie fasády, rekonštrukcia, ul. Novozámocká, Ivanka pri Nitre

Stavby v roku 2014

Stavby v roku 2013

 • SOLA Switzerland EU, s.r.o. – II. etapa, výstavba haly a administratívnej budovy, ul. Novozámocká, Ivanka pri Nitre
 • Texiplast a.s. – búracie práce, terénne úpravy, ul. Novozámocká, Ivanka pri Nitre
 • Jessenius Diagnostické centrum a.s. – 2. etapa, magnetická rezonancia, ul. Špitálska, Nitra
 • Pálenica Jelšovce s.r.o. – rekonštrukčné práce, výstavba penziónu, Jelšovce
 •  AR SERVIS s.r.o. – dostavba areálu, Bratislavská cesta, Nitra
 • MKP MEDICAL s.r.o. – zateplenie fasády, rekonštrukcia strechy, ul. Výstavná, Nitra
 • Aldemar s.r.o. – výstavba skladovej haly, ul. Hornostavská, Nitra
 • Rodinná chata – kompletná rekonštrukcia, Lefantovce
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Bottova, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, Kynek-Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Plynárenská, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Pod panským lesom, Nitr. Hrnčiarovce
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Priechodná, Nitra

Stavby v roku 2012

 • SOLA Switzerland EU, s.r.o. – I. etapa, výstavba haly a parkoviska, ul. Novozámocká, Ivanka pri Nitre
 • GEKO – výstavba administratívnej budovy, ul. Síkarská, Nitra
 • OC MLYNY – Designum, úprava obchodných priestorov, Štefánikova trieda, Nitra
 • OC MLYNY – Elliza, úprava obchodných priestorov, Štefánikova trieda, Nitra
 • Pálenica Jelšovce s.r.o. – rekonštrukcia suterénu, Jelšovce
 • MKP MEDICAL s.r.o. – rekonštrukcia interiéru, ul. Výstavná, Nitra
 • TECHNIA spol. s.r.o. – výstavba skladových priestorov, Komárňanská cesta, Nové Zámky
 • ELMON SK s.r.o. – výstavba sklad priestorov, ul. Sv. Kelemena, Veľký Kýr
 • Hagard:Hall a.s. – výstavba prístrešku v areály firmy, ul. Pražská, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Burgundská, Nitra
 • Rodinný dom – terénne úpravy, ul. Urbancova, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Vinohradnícka, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. W. Kempelena, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Kmeťkova, Nitra

Stavby v roku 2011

 • SOLA Switzerland EU, s.r.o. – I. etapa, výstavba haly a parkoviska, ul. Novozámocká, Ivanka pri Nitre
 • GEKO – výstavba administratívnej budovy, ul. Síkarská, Nitra
 • OC MLYNY – Designum, úprava obchodných priestorov, Štefánikova trieda, Nitra
 • OC MLYNY – Elliza, úprava obchodných priestorov, Štefánikova trieda, Nitra
 • Pálenica Jelšovce s.r.o. – rekonštrukcia suterénu, Jelšovce
 • MKP MEDICAL s.r.o. – rekonštrukcia interiéru, ul. Výstavná, Nitra
 • TECHNIA spol. s.r.o. – výstavba skladových priestorov, Komárňanská cesta, Nové Zámky
 • ELMON SK s.r.o. – výstavba sklad priestorov, ul. Sv. Kelemena, Veľký Kýr
 • Hagard:Hall a.s. – výstavba prístrešku v areály firmy, ul. Pražská, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Burgundská, Nitra
 • Rodinný dom – terénne úpravy, ul. Urbancova, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Vinohradnícka, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. W. Kempelena, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Kmeťkova, Nitra

Stavby v roku 2010

 • MUDr. Galvánková – výstavba zdravotného strediska a ambulancie, ul. Pod kalváriou, Nitra
 • Pálenica Jelšovce s.r.o. – rekonštrukcia objektu, Jelšovce
 • Rímskokatolícky kostol – rekonštrukcia, Nitrianska Streda
 • Obecný úrad Dolné Semerovce – rekonštrukcia budovy OÚ, Dolné Semerovce
 • ŽNO v Nitre – rekonštrukcia márnice a cintorína, ul. Braneckého, Nitra
 • ŽNO v Nitre – rekonštrukcia objektu, ul. Pri Synagóge, Nitra
 • SENISA s.r.o. – veľkoobchod záhradkárskych služieb, ul. Farská, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Novozámocká, Ivanka pri Nitre

Stavby v roku 2009

 • Dolcan s.r.o. – rekonštrukcia kancelárií, Štefánikova trieda, Nitra
 • Schneider Slovensko – rekonštrukcia polyfunkčného domu, ul. Novozámocká, Nitra
 • Pomocná škola – kompletná rekonštrukcia, ul. Horná, Komjatice
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Strmá, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Nálepkova, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, Malý Lapáš, Nitriansky Lapáš
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, Poľný Kesov

Stavby v roku 2008

 • BREDA s.r.o. – rekonštrukcia objektu, ul. Cabajská, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Kláštorná ,Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Slnečná, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba dvojdomu na kľúč, Chmelová dolina, Nitra

Stavby v roku 2007

 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Strmá, Nitra
 • Jessenius Diagnostické centrum a.s. – prístavba k objektu, ul. Špitálska, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, Lukov dvor, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, Chmelova dolina, Nitra

Stavby v roku 2006

 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Ĺ. Čuláka, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Sadová, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Poničanova, Nitra

Stavby v roku 2005

 • MITECH Slovakia s.r.o. – výstavba objektu, ul. Jelenecká, Nitr. Hrnčiarovce
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Priechodná, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Monsinora Vágnera, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Dolnočermanská, Nitra

Stavby v roku 2004

 • Rekonštrukcia bytu, ul. Flöglová, Bratislava
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Monsinora Vágnera, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, Martinská Dolina, Nitra Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Doležalova, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, Nový rad, Malý Lapáš
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Ľ. Podjavorinskej, Nitra

Stavby v roku 2003

 • Jessenius Diagnostické centrum a.s. – 1. etapa, magnetická rezonancia, ul. Špitálska, Nitra
 • TBI s.r.o. – výstavba polyfunkčnej budovy, ul. B. Klucha, Močenok
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Jahodová, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Burgundská, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Samova, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul., Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Kostolná, Nitra

Stavby v roku 2002

 • WOODIRON s.r.o. – výstavba výrobnej haly, ul. Konečná, Ivanka pri Nitre
 • Medis s.r.o. – rekonštrukcia obchodných priestorov, ul. Sv. Beňadika, Nitra
 • Jessenius Diagnostické centrum a.s. – rekonštrukcia ordinácií, ul. Špitálska, Nitra
 • JUDr. Muzika – rekonštrukcia ordinácií, ul. Farská, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Kasalova, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Nálepkova, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Priechodná, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Hanulová, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Ružová, Nitra

Stavby v roku 2001

 • UNION poisťovňa a.s. – rekonštrukcia objektu, Štefánikova trieda, Nitra
 • TIBI s.r.o. – výstavba obchodných priestorov, ul. B. Klucha, Močenok
 • TIBI s.r.o. – výstavba skladových priestorov, ul. B. Klucha, Močenok
 • DM kameň – výstavba výrobnej haly, Tiváň, Veľké Zálužie
 • Farský úrad – kompletná rekonštrukcia, Nitrianska Streda
 • Radový dom – kompletná rekonštrukcia, Bajč
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, Chmelová dolina, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Nitrianska, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, Kolíňany

Stavby v roku 2000

 • KIM Euromédia s.r.o. – prestavba hospodárskych budov, Nitrianska Streda
 • Baťa Slovensko a.s. – rekonštrukcia kancelárskych priestorov, Štefániková trieda, Nitra
 • Schneider Slovensko a.s. – rekonštrukcia obchodných priestorov, ul. Novozámocká, Nitra
 • TIBI s.r.o. – rekonštrukcia obchodných priestorov, ul. Štefánikova trieda, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Domoviny, Horná Kráľová
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Gaštanová, Veľký Kýr
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Veľká Pažiť, Veľký Kýr
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, Martinská dolina, Nitra

Stavby v roku 1999

 • Dolcan s.r.o. – 2. etapa, výstavba polyfunkčného domu, Štefánikova trieda, Nitra
 • BIO obchod – rekonštrukcia objektu, ul. Radlinského, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Červeňová, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Višňová, Nitr. Streda
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Horná, Komjatice

Stavby v roku 1998

 • SLAUKO Nitra, OTÚ Telekomunikácie – rekonštrukcia objektu, Chmeľova dolina ,Nitra
 • Baťa Slovensko a.s. – rekonštrukcia obchodných priestorov, Štefániková trieda, Nitra
 • Moda Nitra – rekonštrukcia obchodných priestorov, ul. Štefánikova trieda, Nitra
 • KIM Euromédia s.r.o. – búranie starého objektu, Štefánikova trieda, Nitra
 • KIM Euromédia s.r.o. – rekonštrukcia rodinného domu, Nitr. Streda
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Pod kalváriou, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Snežienkova, Nitra

Stavby v roku 1997

 • SENISA s.r.o. – rekonštrukcia obchodných priestorov, ul. Farská, Nitra
 • Dolan s.r.o. – 2. etapa, rekonštrukcia objektu,, Štefánikova trieda, Nitra
 • Dolan s.r.o. – rekonštrukcia kancelárskych priestorov, Štefánikova trieda, Nitra
 • TIBI s.r.o. – výstavba kancelárskych priestorov, ul. B. Klucha Močenok
 • Kaštieľ – rekonštrukcia rodinného sídla, Nitrianska Streda
 • Eprolux v.o.s. – rekonštrukcia predajne, Štefánikova trieda, Nitra
 • Rekonštrukcia objektu, Štefánikova trieda, Nitra
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Farská, Bánovce nad Bebravou

Stavby v roku 1996

 • Tóth Odev – výstavba objektu, ul. Hlavná, Veľký Kýr
 • G+G Gašperan – rekonštrukcia obchodných priestorov, Polygon – Nitra
 • Ametyst s.r.o. – rekonštrukcia poľnohospodárskych objektov, Šurany
 • TERNO a.s. – rekonštrukcia objektu, ul. Štefánikova trieda, Nitra
 • TIBI s.r.o. – rekonštrukcia obchodných priestorov, ul. Štefánikova trieda, Nitra
 • REDY – rekonštrukcia obchodu v RD, Komjatice
 • NRSYS s.r.o. – rekonštrukcia objektu firmy, ul. Dubáková, Nitra
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Jurkovičova, Nitra

Stavby v roku 1995

 • NISA G+G – rekonštrukcia objektu, ul. Farská, Nitra
 • ELZAR – rekonštrukcia obchodných priestorov, ul. Malá Pažiť, Veľký Kýr
 • Dolan s.r.o. – 1. etapa, rekonštrukcia objektu, Štefánikova trieda, Nitra
 • Kaufmann – rekonštrukcia obchodných priestorov, ul. Drustevná, Komjatice
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Malokýrska, Veľký Kýr
 • Rodinný dom – kompletná rekonštrukcia, ul. Inovecká, Nitra

Stavby v roku 1994

 • EDA salón – výstavba objektu, Štefánikova trieda, Nitra
 • Dolan s.r.o. – rekonštrukcia kancelárskych priestorov, Štefánikova trieda, Nitra
 • Chrumky Dvorský s.r.o. – rekonštrukcia výrobných priestorov, ul. Veľká Pažiť, Veľký Kýr
 • Potraviny-Mäso Száraz – výrobňa mäsových výrobkov, ul. Budovateľská, Veľký Kýr
 • Rodinný dom – výstavba na kľúč, ul. Drustevná, Komjatice

Stavby v roku 1993

 • Piváreň Tóth – rekonštrukcia objektu, ul. Hlavná, Veľký Kýr
 • Dolan s.r.o. – rekonštrukcia obchodných priestorov, Štefánikova trieda, Nitra
 • Potraviny Kazán – rekonštrukcia obchodných priestorov, ul. Apátska, Veľký Kýr

Poznámka: ďalšie referencie stavieb budú doplnené po ukončení stavebných prác.