Rodinné domy a stavby na kľúč - Kóňastav
KÓŇASTAV - Rodinné domy a stavby na kľúč
Rodinné domy a stavby na kľúč - Kóňastav
Rodinné domy a stavby na kľúč - Kóňastav

Profil našej firmy

Rodinné domy a stavby na kľúč

Naša stavebná firma stavia domy a budovy v oblasti Nitra a Nové Zámky. Realizácia stavieb všetkého druhu. Od výstavby rodinných domov až po prenájom stavebných strojov. Rodinné domy a stavby na kľúč. Zabezpečenie kompletného stavebného procesu. Rekonštrukcie, modernizácie a ostatné stavebné práce.

Vedieť viac Kontakt

Prečo stavať s nami

Odbornosť

Už niekoľko rokov spolupracujeme s vyše 20 osvedčenými a overenými externými pracovníkmi-živnostníkmi pre práce PSV – klampiari, elektrikári, zámočníci, maliari, inštalatéri zdravotechniky, vykurovania, montážnici sadrokartónových konštrukcií, ako aj so špičkovými subdodávateľskými firmami.

Zobraziť viac Kontakt
KÓŇASTAV - Rodinné domy a stavby na kľúč
Rodinné domy a stavby na kľúč - Kóňastav
Rodinné domy a stavby na kľúč - Kóňastav

Naša firma

Prečo stavať s nami

KÓŇASTAV - Rodinné domy a stavby na kľúč

Skúsenosti

Zrealizovali sme vyše 100 novostavieb rodinných domov, vyše 50 polyfunkčných stavieb a hál, vyše 100 rekonštrukcií rodinných domov, bytov…

KÓŇASTAV - Rodinné domy a stavby na kľúč

Zodpovednosť

Výstavba prebieha pod dohľadom príslušného stavbyvedúceho, ktorý dozerá na prípravu a realizáciu prác a zodpovedá za kvalitu ich prevedenia.

KÓŇASTAV - Rodinné domy a stavby na kľúč

Odbornosť

Spolupracujeme s vyše 20 osvedčenými a overenými externými pracovníkmi-živnostníkmi pre práce PSV – klampiari, elektrikári, zámočníci…

KÓŇASTAV - Rodinné domy a stavby na kľúč

Projektová podpora

Komplexné spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie, zapracujeme prípadné zmeny Vášho projektu.

KÓŇASTAV - Rodinné domy a stavby na kľúč

Tradícia

Zamestnávame vyše 40 ľudí v trvalom pracovnom pomere, Väčšina z nich sú kvalifikovaní pracovníci – murári, obkladači, tesári, vodiči a strojníci.

KÓŇASTAV - Rodinné domy a stavby na kľúč

Záruka

Sme hrdí na kvalitu našej práce, preto poskytujeme na všetky naše stavby
komplexnú záruku
7 rokov.